Kullanım Koşulları

1. TARAFLAR

Bir tarafta BEKLEMESEN YAZILIM ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA PERAKENDE A.Ş. (ŞİRKET) diğer tarafta KULLANICI sözleşmenin tarafı olarak yer almaktadır.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI

Sözleşmenin amacı, ŞİRKET ile KULLANICI arasında ŞİRKET tarafından geliştirilen ürün/hizmet siparişi oluşturma, yönlendirme ve oluşturulan siparişleri ÜYE İŞYERİ’nde teslim etme hizmeti sunmak üzere hazırlanan BEKLEMESEN AĞI’nın kullanılmasının şartlarını düzenlemektir.

3. KULLANICININ SİSTEME DAHİL OLMASI

KULLANICI, ŞİRKET tarafından oluşturulan mobil uygulamayı ve ŞİRKET tarafından açılacak diğer uygulamaları kullanarak adı-soyadı, e-mail adresi, telefon numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek bir kullanıcı adı oluşturur. Bu kullanıcı adı için ŞİRKET tarafından tayin edilen şartlara uygun bir şifre oluşturarak BEKLEMESEN AĞI’na KULLANICI olarak kayıt olur.

“Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

Her kullanıcının BEKLEMESEN AĞI üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem BEKLEMESEN AĞI’na giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

“Şifre” sadece ilgili KULLANICI’nın bilgisi dâhilindedir. KULLANICI şifresi unutulduğu takdirde BEKLEMESEN AĞI, KULLANICI’nın talebi üzerine KULLANICI’nın BEKLEMESEN AĞI’nda kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderir ve KULLANICI’nın bu bağlantı üzerinden yeniden şifre oluşturmasını temin eder. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup BEKLEMESEN AĞI şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

BEKLEMESEN AĞI, kullanıcılarını sistemde kayıtlı adresleri üzerinden yararlanabilecekleri promosyonlar ile yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca BEKLEMESEN AĞI, KULLANICI’larına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere KULLANICI’ların paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir.

KULANICI’ların belirlemiş oldukları isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi hazırlayan ÜYE İŞYERİ ile paylaşılacaktır. KULLANICI bu durumu şimdiden kabul etmiştir. Bu bilgilerin ÜYE İŞYERİ ile paylaşılmasından dolayı KULLANICI ve ÜYE İŞYERİ arasında ortaya çıkabilecek her türlü sorun ve muhtemel zararlardan BEKLEMESEN AĞI kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

BEKLEMESEN AĞI’nın KULLANICI tarafından kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklara BEKLEMESEN AĞI sahiptir. BEKLEMESEN AĞI söz konusu bilgileri KULLANICI üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlarda kullanabilir, bu rapor ve/veya raporlardan ortaya çıkan istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu hüküm BEKLEMESEN AĞI Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

4. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KULLANICI, BEKLEMESEN AĞI’na kaydettiği bilgilerin doğru olduğunu, kullanıcı adı için tanımlamış olduğu e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresini ancak sistem üzerinden yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde mümkün olabileceğini, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından veya şifrenin başkası ile paylaşılması ve şifrenin çalınması durumunda gerek kendisinin gerekse üçüncü şahısların zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI’nın veya 3. şahısların “Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat KULLANICI sorumludur.

BEKLEMESEN AĞI üzerinden verilen hizmetler ve yazılımların telif hakkı BEKLEMESEN AĞI’na ait olup KULLANICI bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtamaz.

KULLANICI’nın BEKLEMESEN AĞI hizmetlerini kullanırken yaptığı yorumlar ve ifadeler ile sisteme eklediği dosyaların ve kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. KULLANICI üye işyeri ile kullanıcı arasında çıkabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere BEKLEMESEN AĞI’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, BEKLEMESEN AĞI’NIN, KULLANICI’nın şahsi yorum ve beyanlarını yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu, bu yorumlardaki maddi hataları düzeltme hakkı olduğunu kabul eder.

KULLANICI, BEKLEMESEN AĞI’NIN eksik ve hatalı bilgi ile yanlış adrese yönlendirilecek bilgi ve mesajlardan sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

KULLANICI, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca BEKLEMESEN AĞI üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışının yapılmadığını, BEKLEMESEN AĞI vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ile Sözleşme’nin feshi ile sonuçlandırılabileceğini kabul eder.

KULLANICI, konusu suç teşkil eden, ahlaka mugayir, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin kişilik haklarını, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi taahhüt eder.

KULLANICI, BEKLEMESEN AĞI’nı kullanmak için indirdiği uygulamaların tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi telefonuna vereceği zarar ve arızaların oluşturacağı bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, bunlardan dolayı BEKLEMESEN AĞI’na bir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI, BEKLEMESEN AĞI’ndaki ödemelerin ödeme sistemleri üzerinden online olarak yapılacağını, BEKLEMESEN AĞI’nın dilediği ödeme sistemi merkezi ile anlaşma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

BEKLEMESEN AĞI’nda çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, bunların kullanıcıların BEKLEMESEN AĞI’nda gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

5. BEKLEMESEN’İN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BEKLEMESEN AĞI herhangi bir zamanda sebep bildirmeksizin sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. BEKLEMESEN AĞI, güvenlik şüphesi doğuran bir işlem tespit ettiğinde KULLANICI’nın ödeme yapma imkânını askıya alabileceği gibi tamamen de durdurabilir. Her iki durum sebebi ile de BEKLEMESEN AĞI’nın, KULLANICI’larına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

BEKLEMESEN AĞI sipariş işlemlerine ait hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni göstermekle birlikte buna dair bir taahhüdü bulunmamaktadır.

BEKLEMESEN AĞI, sistemin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan bilgi, dosya, yorum, mesaj ve beyanların tamamını veya bir kısmını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme hakkına sahiptir. BEKLEMESEN AĞI’nın bu işlemlerden dolayı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

BEKLEMESEN AĞI üzerindeki satışlar üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Ürünlerin sistemde mevcudiyeti stokta bulunduğu anlamına gelmez. Siparişin üye işyerinde mevcut olmamasından BEKLEMESEN AĞI sorumlu tutulamaz.

BEKLEMESEN AĞI sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat, ürün özellik bilgileri ve fotoğraflarını değiştirme yükümlülüğü üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde BEKLEMESEN AĞI kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürünü hazır eder veya siparişi iptal edebilir.

BEKLEMESEN AĞI, ÜYE İŞYERLERİ’nin sistemde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve eksiksiz açıklama yapmalarına dair gerekli özeni gösterecek ancak üye işyerlerinin eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan BEKLEMESEN AĞI sorumluluk kabul etmeyecektir.

BEKLEMESEN AĞI iş bu sözleşmede işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu durumda ilgili değişiklikler sisteme yüklendiği anda geçerlilik kazanır.

6. ÖDEME YÖNTEMİ

BEKLEMESEN AĞI üzerinde yapılan tüm siparişlerde BEKLEMESEN AĞI’NIN anlaştığı ödeme sistemi üzerinden online ödeme yapılacaktır. KULLANICI’lar sipariş oluştururken siparişe ait ödeme tutarını kredi kartı ile ödeme sistemi üzerinden online olarak ödeyeceklerdir. Bu ödemede kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ödemelerde sipariş karşılığı fiş/fatura BEKLEMESEN AĞI tarafından değil siparişi alan restoran tarafından düzenlenecektir.

Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, BEKLEMESEN AĞI sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri ÜYE İŞYERLERİ’nin nam ve hesabına KULLANICI’lardan tahsil etmek için ÜYE İŞYERLERİ tarafından yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, verilen siparişlerde ödemeyi BEKLEMESEN AĞI üzerinde ödeme sistemi üzerinden kredi kartı ile ödemekle ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olup sipariş tesliminde başkaca bir ödeme yapmayacaklardır.

7. KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

KULLANICI, BEKLEMESEN AĞI üzerinden sisteme üye olurken, Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu BEKLEMESEN AĞI ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile BEKLEMESEN AĞI arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler BEKLEMESEN AĞI ve BEKLEMESEN AĞI tarafından uygun görülen paydaşlar tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Ayrıca Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, mobil uygulama üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi ve benzeri verilerinin (“Veri/ler”) BEKLEMESEN AĞI ve paydaşları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların BEKLEMESEN AĞI üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

8. SİPARİŞ ZAMANI VE TESLİMATI

BEKLEMESEN AĞI üzerinden oluşturulan tüm siparişler KULLANICI’lar tarafından ÜYE İŞYERLERİ’nde kendileri tarafından teslim alınmak üzere oluşturulmuştur. KULLANICI’lar, ÜYE İŞYERİ dışında başka yerde (ÜYE İŞYERİ’nin açık ve kapalı otoparkları ile cadde ve sokak mağazalarının 100 metre mesafeye kadar araç içi teslimat hariç olmak üzere) teslimat talep edemezler. Sipariş oluşturulurken BEKLEMESEN AĞI tarafından KULLANICI’ya ilgili sipariş için bir şifre/qr kodu oluşturulur. İlgili siparişe özel oluşturulan bu şifre/qr kodu ÜYE İŞYERİ’ne ibraz edilerek sipariş teslim alınır. Bu şifrenin/qr kodunun KULLANICI tarafından başka kişilerle paylaşılması veya çalınması halinde siparişin bir başka kişiye teslim edilmesinden KULLANICI sorumlu olup bundan dolayı BEKLEMESEN AĞI’na bir sorumluluk yüklenemez.

KULLANICI’lar, BEKLEMESEN AĞI üzerinden sipariş oluştururken siparişin ÜYE İŞYERİ’nden teslim alınacağı saati de sipariş anından itibaren BEKLEMESEN AĞI’nın belirlediği/belirleyeceği maksimum süreyi geçmemek kaydı ile belirtebilirler. Bu şekilde ileri bir saat belirtilerek verilen siparişlerde siparişin belirtilen saatten önce teslimi talep edilemez. Sipariş için bir teslimat zamanı tayin edilmemiş ise siparişi alan ÜYE İŞYERİ makul hazırlama süresi için siparişi hazır ederek KULLANICI’nın ÜYE İŞYERİ’nden siparişi teslim almasını bekler. Hazırlanan siparişin zamanında teslim alınmamasından dolayı siparişte meydana gelen bozulma veya olumsuzluklardan BEKLEMESEN AĞI ve ÜYE İŞYERİ sorumlu tutulamaz.

KULLANICI’lar, ileri saatli teslimatlarda ÜYE İŞYERİ’nin henüz siparişi hazırlamaya başlamaması kaydı ile 1 sefere mahsus olmak kaydı ile BEKLEMESEN AĞI’nın belirleyeceği maksimum zamana kadar siparişin teslimat zamanını değiştirebilir veya siparişi iptal edebilir.

9. ÜCRET İADESİ

BEKLEMESEN AĞI üzerinden tüm ödemeler Online Ödeme Yöntemi ile olup KULLANICI’ya ücret iadesi ancak aşağıdaki hallerde yapılabilir.

  • Siparişin ilgili ÜYE İŞYERİ’ne iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;
  • ÜYE İŞYERİ tarafından siparişin zamanında hazırlanmadığı ve KULLANICI’nın siparişi bu sebeple iptal etmesi halinde
  • Siparişin bir kısmının veya tamamının ÜYE İŞYERİ’nde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
  • Sipariş edilen üründen memnuniyetsizliğin ÜYE İŞYERİ tarafından da kabul edilmesi halinde

Bu durumlarda iptale konu siparişe ilişkin ilgili ÜYE İŞYERİ bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili ÜYE İŞYERİ görevlisine bu fiş veya fatura iade edilmelidir.

10. BİLGİ VE VERİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BEKLEMESEN AĞI sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. BEKLEMESEN AĞI Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta BEKLEMESEN AĞI sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları tek taraflı, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir. Sözleşme’nin uygulamasından doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

12. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

13. FESİH

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedip sona erdirme hakkına sahiptirler. Sözleşme’nin feshi tarafların birbirlerinden geriye dönük olan alacak haklarını etkilemez.